Mỗi chiếc vé đặc biệt dành cho người thắng giải và 3 người bạn đồng hành, toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và tiền sinh hoạt sẽ do Jetstar đài thọ. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 774.330.300 đồng.

Truy cập vào wesite: http://www.jetstartakeontheworld.com/ để biết thêm chi tiết về chương trình.

H.Anh