Ông Igor Prerovsky có hơn 15 kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế thuộc các lĩnh vực viễn thông và ngân hàng tại các công ty hàng đầu ở châu Âu và châu Á. Trong đó, ông có 8 năm nắm giữ các vị trí quan trọng trong vai trò quản lý cấp cao của Tập đoàn PPF.

Đồng thời, với cương vị Tổng Giám đốc của Home Credit Việt Nam từ đầu năm 2012 đến nay, ông Friedrich Weiss cũng sẽ chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Home Credit Việt Nam.

H.Mai