Đặc biệt, dòng sản phẩm điều hòa Inverter cao cấp của LG đã đạt được mức tiết kiệm năng lượng 5 sao tối ưu, khả năng tiết kiệm đến 60% điện năng so với điều hòa thông thường. Trong thang tiết kiệm năng lượng 1 sao ~ 5 sao của Bộ Công Thương đưa ra, hầu hết sản phẩm của LG đều có mức tiết kiệm năng lượng khá thuyết phục.

Quyết định 51/QĐ-Ttg được ban hành ngày 12-9-2011 giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn, lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, không sử dụng các sản phẩm tiêu tốn nhiều năng lượng. Đến nay,  một số nhà sản xuất và phân phối tại Việt Nam vẫn chưa thể dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm này.

B.Hường