Chương trình đã được MHB triển khai ngay từ đầu năm, với lãi suất 8,5%/năm, là mức hấp dẫn so với mặt bằng trên thị trường hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh giảm bớt áp lực về chi phí tài chính, chủ động hơn về vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn trên nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các khách hàng cá nhân trong tiêu dùng thiết yếu, cũng như nhu cầu vay để mua sắm/sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

Theo lãnh đạo MHB, với nguồn vốn khả dụng và chính sách lãi suất tốt, MHB sẽ tích cực thúc đẩy các gói tín dụng thiết thực trong thời gian tới theo định hướng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện ổn định để doanh nghiệp và người dân chủ động hơn khi vay vốn.

P.Anh