Giải thưởng nói trên được đánh giá dựa trên so sánh hiệu quả của các khoản vay hợp vốn, giao dịch trên thị trường cổ phiếu và thị trường nợ trong năm 2014 của Việt Nam. Đợt giao dịch trái phiếu này được nhận giải thưởng bằng việc nắm giữ 2 kỷ lục trong khu vực, đó là khối lượng đặt mua lớn nhất (hơn 10,6 tỉ USD, gấp 10 lần so với lượng chào bán 1 tỉ USD) và tỉ lệ hoán đổi thành công lớn, đạt 55% và 25%.

Ngân hàng Standard Chartered là một tổ chức đồng dựng sổ và quản lý giao dịch cho đợt phát hành này. Theo ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, thành công của đợt phát hành trái phiếu thể hiện niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng kinh tế tích cực dài hạn của Việt Nam. Ông nói: “Đợt phát hành đã giúp Chính phủ hoán đổi được 54,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế năm 2005 và 25,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế năm 2010, từ đó làm giảm áp lực nợ công. Đợt phát hành diễn ra ở thời điểm tốt vì kinh tế Việt Nam phục hồi rõ rệt so với năm 2011”.

N.Minh