SCG Cement mua lại 99% cổ phần công ty vào quý IV/2011. SCG Cement đã tiến hành sửa chữa và nâng cấp để Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Bửu Long trở thành đơn vị sản xuất đạt tiêu chuẩn hơn, tuân thủ nguyên tắc phát triển bền vững của SCG về quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Tổng đầu tư cho việc mua lại và nâng cấp nhà máy là 5,5 triệu USD. Với việc đầu tư này, SCG Cement đã điều chỉnh dây chuyền sản xuất nhằm đạt công suất 80.000 tấn xi măng trắng và 120.000 tấn xi măng xám/năm. SCG Cement cũng tiến hành các hoạt động vì môi trường phù hợp với hướng dẫn của Tổ chức Sáng kiến Xi măng Bền vững thuộc Hội đồng Doanh nghiệp Quốc tế về phát triển bền vững (WBCSD).

N.Minh