Tuyến cáp treo có chiều dài 3.461 m với 2 nhà ga, công suất thiết kế 2.000 khách/giờ do nhà thầu Pháp cung cấp thiết bị. Đây là dự án cáp treo lớn thứ hai tại Việt Nam về quy mô cùng trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Tổng kinh phí MHB tài trợ tín dụng cho dự án là gần 200 tỉ đồng.

P.Anh