Tham gia tập huấn có trên 600 DN FDI hiện đang đầu tư tại các địa phương như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…

Ông Nguyễn Hoàng Nhật, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư, cho biết: Mặc dù các DN FDI làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chi cục đến ngày 19-6 mới chính thức áp dụng làm thủ tục hải quan điện tử mới theo chương trình VNACCS/VCIS nhưng để tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các DN tham gia chương trình thuận lợi, nhanh chóng, chính xác góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngoài việc tập huấn trước cho các DN, Chi cục Hải quan  còn phối hợp với nhà cung cấp phần mềm hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn thao tác sử dụng cho các DN. DN tham gia chương trình VNACCS/VCIS  thủ tục sẽ nhanh, gọn hơn rất nhiều so với quy trình thủ tục cũ.

H.Nhân