Năm 2012 cũng đánh dấu sự thành công trong chiến lược đầu tư ra nước ngoài của Viettel. Với 7 giấy phép đầu tư, Viettel đã có thị trường 110 triệu dân, lớn hơn thị trường trong nước. Trong đó, 4 nước đã kinh doanh có lãi với gần 10 triệu thuê bao đang hoạt động. Đặc biệt, tại Mozambique, Viettel đã có lợi nhuận chỉ sau 6 tháng chính thức kinh doanh. Hiện Movitel được đánh giá là dự án đầu tư hiệu quả nhất của Việt Nam vào châu Phi kể từ năm 2008 đến nay. Tổng doanh thu từ đầu tư nước ngoài của Viettel là 734 triệu USD, tăng 41% so với thực hiện năm 2011, lợi nhuận chuyển về Việt Nam là 77 triệu USD - gấp 4 lần so với năm 2011.

Năm 2013, Tập đoàn Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng từ 15% - 20%, doanh thu 162.000 tỉ đồng, lợi nhuận  34.600 tỉ đồng. Tổng doanh thu từ  thị trường nước ngoài đạt hơn 1,1 tỉ USD với 3 thị trường chủ lực là Campuchia, Lào và Mozambique. Để thực hiện mục tiêu này, Viettel sẽ tiếp tục tái cơ cấu mô hình tổ chức, thay đổi cơ chế khoán, hình thành 2 tổng công ty hạch toán phụ thuộc là Tổng Công ty Viễn thông Viettel và Tổng Công ty Mạng lưới Viettel. 

N.Minh