Hồ Thu Dung (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: "Công ty tôi mới tuyển dụng 1 lao động người nước ngoài và trả lương bằng USD. Vậy khi đóng BHXH cho lao động này, chúng tôi đóng bằng tiền đồng Việt Nam hay USD?".

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 26 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, trường hợp người lao động có tiền lương ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì việc đóng BHXH và ghi sổ BHXH được thực hiện như sau: Tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam theo tỉ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm ngày 2-1 cho 6 tháng đầu năm và ngày 1-7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước chưa công bố thì lấy tỉ giá của ngày tiếp theo liền kề do Ngân hàng Nhà nước công bố. Bên cạnh đó, tiền lương tháng đóng BHXH ghi trong sổ BHXH là tiền lương bằng đồng Việt Nam được tính theo quy định nêu trên.