Bắt chước Iceland, Pháp ăn mừng điệu Viking

Tuyển Pháp ăn mừng điệu Viking

Anh Dũng - Clip: VTV