Theo Bộ GD-ĐT, đến 15 giờ ngày 31-8 có 163 trường báo cáo, trong đó có 106 trường báo cáo thông tin tuyển sinh nguyện vọng bổ sung (38 đại học phía Bắc, 28 đại học phía Nam, 44 cao đẳng phía Bắc, 53 cao đẳng phía Nam).

Thông tin báo cáo gồm các điều kiện tuyển sinh nguyện vọng bổ sung như: chỉ tiêu, ngành nghề, tổ hợp môn xét tuyển và các thông tin khác liên quan.

Mời bạn đọc xem điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường dưới đây.

- 28 trường ĐH phía Nam

- 53 trường CĐ phía Nam

-38 trường ĐH phía Bắc

- 44 trường CĐ phía Bắc

Y.Anh