Danh sách 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển gồm:

149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển của ĐHQG TP HCM - Ảnh 1.
149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển của ĐHQG TP HCM - Ảnh 2.
149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển của ĐHQG TP HCM - Ảnh 3.
149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển của ĐHQG TP HCM - Ảnh 4.
149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển của ĐHQG TP HCM - Ảnh 5.
Huy Lân