Môn toán có số học sinh dự thi nhiều nhất với 6 học sinh, các môn còn lại mỗi môn 4 học sinh. Các tỉnh, TP có học sinh tham gia đội tuyển là Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Thanh Hóa. ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM), Hải Phòng cùng có 3 học sinh lọt vào đội tuyển của 3 môn. 

N.Huy