Đối tượng được xét cấp học bổng là sinh viên các trường ĐH hoặc học sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có kết quả thi trên giấy hoặc trên máy đạt yêu cầu. Các chương trình học được nhận học bổng là chuyên viên mạng quốc tế CCNA, chuyên gia cơ sở dữ liệu Oracle và chuyên gia công nghệ phần mềm, mạng quốc tế NIIT...

Học viên nhận hồ sơ dự tuyển tại Học viện HanoiCTT, 141 Lê Duẩn, Hà Nội từ 10-1-2005, đợt 1 sẽ khai giảng vào ngày 25-1-2005. Thông tin chi tiết về chương trình có thể tìm thấy tại địa chỉ http://www.hanoictt.com.

Y.Anh