19 trường ĐH được tổ chức thi tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc - Ảnh 1.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM được Bộ GD-ĐT đồng ý để trường tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Trong công văn này, Bộ GD-ĐT đề nghị Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM thực hiện nghiêm Thông tư 23/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. 

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM cần bảo đảm người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên website của trường; đồng thời báo cáo kế hoạch tổ chức thi; thời gian, địa điểm của từng đợt thi; tổng hợp, đánh giá kết quả sau mỗi đợt thi gửi về Bộ GD-ĐT.

Trước đó, 18 trường ĐH được Bộ GD-ĐT đồng ý cho tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Các cơ sở giáo dục ĐH đang tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

1. Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQG Hà Nội

2. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

3. Trường ĐH Hà Nội

4. Học viện An ninh Nhân dân

5. Đại học Thái Nguyên

6. Trường ĐH Vinh

7. Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Huế

8. Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng

9. Trường ĐH Quy Nhơn.

10. Trường ĐH Sư phạm TP HCM

11. Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

12. Trường ĐH Sài Gòn

13. Trường ĐH Văn Lang

14. Trường ĐH Trà Vinh

15. Trường ĐH Cần Thơ

16. Trường ĐH Tây Nguyên

17. Trường ĐH Công nghiệp TP HCM

18. Học viện Báo chí Tuyên truyền

Huy Lân