Những sinh viên này đã vượt qua các vòng sơ tuyển và phỏng vấn bởi Hội đồng Tuyển sinh của HIU hồi tháng 12-2021.

Du học sinh Ấn Độ sẽ học ngành y khoa tại HIU theo chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, được triển khai trên cơ sở chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế Việt Nam, đồng thời đổi mới tiệm cận chương trình đào tạo y khoa của các nước tiên tiến trên thế giới. Ngoài việc học những kiến thức lý thuyết, lâm sàng, sinh viên quốc tế còn được học tiếng Việt và các nét đặc trưng văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, sinh viên thực hành tại các phòng thực hành chức năng của trường và đi thực tập tại các bệnh viện là cơ sở y tế liên kết đào tạo với trường.

Chương trình đào tạo ngành y khoa có tổng thời gian là 6 năm học, sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia khám chữa bệnh tại các bệnh viện, các cơ sở y tế; giảng dạy tại các cơ sở đào tạo y dược; làm việc trong các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý ngành khoa học sức khỏe cũng như các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe.

H.Lân