Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh (HS) tiểu học trường tư thục và công lập tự chủ để tạo công bằng. Theo đề xuất này, Sở GD-ĐT đề xuất UBND TP triển khai xây dựng những chính sách hỗ trợ học phí cho toàn bộ HS tiểu học trường tư thục và công lập tự chủ để tạo công bằng trong giáo dục, bình đẳng giữa các loại hình trường cũng như giữa tất cả HS. 

Theo Sở GD-ĐT TP, chính sách này sẽ giúp giảm áp lực tài chính với các gia đình, từng bước giảm áp lực về sĩ số HS ở các trường công lập, giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước đầu tư cho hệ thống trường công. Qua đó, khuyến khích những nhà đầu tư có đủ năng lực tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập.

23.000 học sinh tư thục được hỗ trợ học phí bao nhiêu? - Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (Ảnh: Website nhà trường)

Cũng theo đề xuất của Sở GD-ĐT TP, đối tượng hỗ trợ gồm HS tiểu học cư trú thực tế trên địa bàn TP HCM (thường trú và tạm trú) học tại cơ sở giáo dục tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư của TP HCM. 

Mức hỗ trợ được tính theo công thức: hỗ trợ trực tiếp theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục (tối đa không quá 9 tháng/năm). Mức hỗ trợ học phí bằng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách đối với HS tiểu học theo Nghị quyết của HĐND TP HCM. 

Như vậy, mức học phí được hỗ trợ vào khoảng 5 triệu đồng/HS/năm học. Thời gian thực hiện từ năm học 2021-2022. Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP, toàn TP hiện nay có hơn 23.000 HS tiểu học khối ngoài công lập.

Đặng Trinh