30 ngành ĐH được tuyển sinh trở lại gồm: Sư phạm âm nhạc (Nhạc viện TP HCM); thiết kế đồ họa (Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương); hội họa, gốm, thiết kế công nghiệp (Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp); điêu khắc, thiết kế đồ họa, đồ họa, lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật (Trường ĐH Mỹ thuật TP HCM); sư phạm mỹ thuật (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội); biên kịch sân khấu, đạo diễn điện ảnh - truyền hình, biên kịch điện ảnh - truyền hình, thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh, lý luận và phê bình điện ảnh - truyền hình, lý luận và phê bình sân khấu, quay phim, biên đạo múa, diễn viên sân khấu kịch hát, đạo diễn sân khấu (Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội); thiết kế đồ họa (Trường ĐH Nguyễn Trãi); thanh nhạc, sư phạm âm nhạc, âm nhạc học (Học viện Âm nhạc Huế); đạo diễn điện ảnh truyền hình (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM); thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa (Trường ĐH Kiến trúc TP HCM); sư phạm mỹ thuật (Trường ĐH Sài Gòn); thiết kế thời trang (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM); thiết kế thời trang (Trường ĐH Hoa Sen).

Nghiên cứu sinh làm việc tại Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học - ĐH Khoa học Tự nhiên. Ảnh: T. Thạnh

Nghiên cứu sinh làm việc tại Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học - ĐH Khoa học Tự nhiên. Ảnh: T. Thạnh

Giải thích nguyên nhân đưa ra quyết định này, Bộ GD-ĐT cho biết đã nhận được văn bản đề nghị của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xem xét các điều kiện đặc thù của một số ngành khối văn hóa nghệ thuật bị dừng tuyển sinh để đảm bảo cho các trường ổn định, không bị gián đoạn đào tạo, có thời gian khắc phục.

Cuối cùng, hai bộ đã làm việc và thống nhất rằng các ngành nghệ thuật không đáp ứng được các điều kiện về đội ngũ và bị dừng tuyển sinh là đúng quy định. Tuy nhiên, đó cũng chính là thực tế chung trong đào tạo ở nhiều trường nghệ thuật hiện nay. Trước đề nghị của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ GD-ĐT đã cho phép áp dụng các biện pháp có tính đặc thù để đảm bảo đội ngũ giảng viên trong giai đoạn quá độ đến năm 2017. Sau thời gian này, nếu trường không đáp ứng được điều kiện chung vẫn bị xử lý dừng tuyển sinh theo đúng quy định.

Theo đó, các ngành được xem xét tới tính đặc thù là giảng viên cơ hữu gồm: giảng viên có trình độ ThS, TS, PGS, GS đã nghỉ hưu (ký hợp đồng dài hạn với 1 trường duy nhất); các ThS, TS, PGS, GS đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn khác có hợp đồng làm giảng viên tại trường (ký với một trường duy nhất, tỉ lệ được tính tối đa bằng 50% giảng viên cơ hữu, tùy theo thời gian cho phép tham gia giảng dạy của thủ trưởng cơ quan đang làm việc); giảng viên có chuyên môn gần với ngành đào tạo và phải có ít nhất 2 công trình nghiên cứu thuộc ngành đào tạo (chỉ được tính là giảng viên cơ hữu trong một ngành đào tạo).

Bộ GD-ĐT cũng thông báo sẽ công khai danh danh sách giảng viên cơ hữu của các trường để xã hội, tập thể giảng viên, người học biết và cùng giám sát.

B.T.L