ĐHQG TP HCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập 9 trường ĐH lớn tại TP HCM với trách nhiệm lớn về đào tạo, chuyển giao công nghệ, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục Việt Nam và từng bước hội nhập vào hệ thống các trường ĐH tiên tiến trên thế giới. ĐHQG TP HCM hiện có 6 trường ĐH thành viên, 29 khoa, trung tâm, viện trực thuộc với 5.600 cán bộ, giảng viên; trong đó có hơn 3.400 giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trình độ từ thạc sĩ trở lên, quy mô đào tạo hơn 60.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Hằng năm, cung ứng cho xã hội hơn 10.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện ĐHQG TP HCM có nhiều chương trình được quốc tế công nhận như công nghệ sinh học, vi điện tử, công nghệ vật liệu, xã hội học...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm mô hình Khu Đô thị ĐH của ĐHQG TP HCM
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm mô hình Khu Đô thị ĐH của ĐHQG TP HCM

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận ĐHQG TP HCM đã vượt qua những khó khăn, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ... Chủ tịch nước khẳng định ĐHQG TP HCM phải là đơn vị đi đầu trong việc đổi mới giáo dục, đào tạo; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 4 yêu cầu cụ thể:

Một là, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, có một số trường và một số ngành đào tạo ngang tầm với khu vực và quốc tế.

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra, thi cử, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng hiện đại theo các tiêu chuẩn, tiêu chí quốc tế...

Ba là, phải đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng và công tác nghiên cứu khoa học, phải đồng thời trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về lĩnh vực đào tạo mà trường có thế mạnh...

Bốn là, xây dựng đội ngũ các thầy cô giáo, cán bộ quản lý có trình độ cao, phẩm chất đạo đức, tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp trồng người. Có cơ chế phát hiện, hỗ trợ tài năng; tôn vinh những người có những đóng góp cho nhà trường, cho đất nước cũng như phải tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho sinh viên học tập, làm việc.

Bài và ảnh: Huy Lân