5 chương trình của Trường ĐH Tài chính Marketing đạt chứng nhận kiểm định - Ảnh 1.

Lễ công bố và trao chứng nhận kiểm định

Các chương trình được kiểm định, gồm: chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng, Quản trị kinh doanh; chương trình chất lượng cao trình độ ĐH các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị Marketing, Ngân hàng.

Thông tin cho biết kết quả thẩm định có tỉ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu đối với 2 chương trình đào tạo thạc sĩ là 90%, các chương trình chất lượng cao trình độ ĐH là 95%.

Huy Lân