Cũng theo kết quả khảo sát của Sở GD-ĐT Hà Nội, 53% HS không hề biết tới các quy định của Nhà nước về quản lý game online và 57% số HS được hỏi cho biết không hề đọc các nội dung cảnh báo khi đăng nhập vào các trò chơi.

Y.Anh