Trong đó, 872.008 em là học sinh đang học lớp 12 năm học 2017-2018. Thí sinh tự do là 53.784 em. 237.326 em đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp. 

Tổng số thí sinh dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp THPT là 879.705. Tổng số thí sinh sẽ tham gia xét tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) là 688.466, chiếm 74,3%. 

925.792 thí sinh dự thi THPT quốc gia, 74% muốn xét tuyển ĐH - Ảnh 1.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH. Ảnh: Tấn Thạnh

Về bài thi, 341.576 thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên (chiếm 37%). Số thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội là 444.538 (48%). 36.016 thí sinh đăng ký cả hai bài thi tổ hợp (chiếm 4%). 11% còn lại dự thi các môn thành phần của bài thi tổ hợp (số này là thí sinh tự do thi để xét tuyển ĐH, CĐ hoặc thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có bảo lưu các môn thành phần của bài thi tổ hợp của năm 2017). 

Như vậy, so với năm 2017, tỷ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi khoa học xã hội tăng hơn khoảng 5%.  

Cả nước có 2.144 điểm thi với 39.689 phòng thi. Đến nay, việc tổ chức đăng ký dự thi cho thí sinh đã hoàn thành. 

Y. Anh