BHXH TP HCM trả lời: Khoản 1 điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN do có việc làm bao gồm: NLĐ đã giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 3 tháng trở lên; có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc; NLĐ thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ở trường hợp công ty nêu, NLĐ đã có việc làm thì phải thực hiện thủ tục chấm dứt hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định. Thời gian chưa hưởng TCTN sẽ được cộng dồn cho thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp tiếp đó. Trường hợp cố tình hưởng TCTN sai quy định thì ngoài trách nhiệm phải nộp lại số tiền hưởng sai, NLĐ còn bị xử phạt hành chính từ 1 - 2 triệu đồng.