Ba chương trình đào tạo của Trường ĐH Sài Gòn đạt chuẩn kiểm định - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục- ĐHQG TP HCM (phải) trao Chứng nhận Kiểm định chất lượng ngành sư phạm tiếng Anh cho Trường ĐH Sài Gòn

Kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh 80% tiêu chí đạt yêu cầu, ngành Sư phạm Lịch sử 86%, ngành Giáo dục Tiểu học đạt 80%.

Thông tin cho biết hiện nay Trường ĐH Sài Gòn đang tiến hành tự đánh giá 7 ngành trình độ ĐH và 7 ngành trình độ cao học. Trong thời gian sắp tới trường sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá ngoài đối với ngành Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin và Tài chính Ngân hàng ở cả 2 trình độ đào tạo ĐH và cao học; đồng thời, sẽ tiến hành đánh giá ngoài 3 ngành theo tiêu chuẩn AUN-QA, bao gồm ngành Sư phạm Toán học, ngành Khoa học Máy tính và ngành Khoa học Môi trường.

H. Lân