Tin từ Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết trong những năm vừa qua, ban giám hiệu nhà trường chỉ có hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng, thiếu một phó hiệu trưởng theo cơ cấu số lượng quy định chung. Theo đó, căn cứ nhu cầu công tác, tháng 10-2019, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường ĐH Ngân hàng đã thống nhất trình Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho bổ nhiệm bổ sung 1 phó hiệu trưởng bằng nguồn cán bộ quy hoạch tại đơn vị.

Xét đề nghị của tập thể lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, tháng 1-2020, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận chủ trương cho triển khai quy trình giới thiệu, bổ nhiệm bổ sung 1 phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM từ nguồn cán bộ đã được quy hoạch tại trường để có đủ cơ cấu ban giám hiệu gồm hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng theo quy định.

Trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ đã được thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của Ngân hàng nhà nước; cán bộ được giới thiệu bổ nhiệm đáp ứng được đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ bổ nhiệm, được đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM tín nhiệm cao và ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP HCM, Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm PGS- TS Hạ Thị Thiều Dao, Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng kể từ ngày 15-4-2020.

PGS- TS Hạ Thị Thiều Dao sinh năm 1973, quê quán tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng, PGS-TS Hạ Thị Thiều Dao đã có hơn 20 năm công tác tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, đã từng giữ các chức vụ Phó Tổng Biên tập, Tổng Biên tập Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Trưởng khoa Kinh tế quốc tế Trường ĐH Ngân hàng TP HCM.

Huy Lân