Theo báo cáo của Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) lớp 9/10 về bảng dự trù kinh phí gần 165 triệu đồng/năm, đây là bản dự thảo, bản nháp được ban đại diện phụ huynh đưa ra để thảo luận và lắng nghe ý kiến đóng góp của CMHS về kế hoạch dự kiến hoạt động mà CMHS mong muốn hỗ trợ cho các hoạt động ngoại khóa của các em lớp 9/10 thêm phần phong phú và ý nghĩa trong năm học cuối cấp. 

“Do nóng vội, tự phát để có số liệu trình bày thảo luận ngay lập tức nên bản nháp này có một số từ ngữ bị hiểu nhầm theo hướng tiêu cực. Các nội dung như gửi GVCN hoạt động học kỳ I, II... là các khoản được thực hiện theo hoạt động điều lệ ban đại diện. "Các nội dung này trong bản nháp tại buổi họp CMHS là trong sáng và không có nội dung tiêu cực"- Báo cáo của Ban đại diện phụ huynh lớp 9/10 khẳng định. 

Ban đại diện lớp 9/10 cũng xác nhận các hoạt động được thảo luận liên quan đến dự toán thu-chi nháp này được thực hiện tự phát, tự nguyện, công khai thảo luận và không có sự tác động, liên quan của nhà trường, GVCN. Đồng thời, Ban đại diện cũng đã ngừng thực hiện việc thu-chi để xem xét và bàn lại với phụ huynh HS. Sẽ thực hiện đúng theo quy định thu đủ-chi đủ. 

Trong khi đó, báo cáo của Ban đại diện lớp 9/12 cũng khẳng định bảng dự kiến thu-chi gần 200 triệu đồng là các khoản đề nghị của CMHS nêu ra ngay trong buổi họp, đề nghị được đóng góp các khoản để chăm lo các hoạt động của HS. Bảng dự chi này hoàn toàn do phụ huynh tự đề xuất từng hạng mục và số tiền cho từng hạng mục, trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Vì phụ huynh lớp đa số đều rất bận rộn. "Bảng dự kiến là đề xuất chứ không phải yêu cầu mỗi phụ huynh đóng bao nhiêu...."- báo cáo của Ban đại diện lớp 9/12 nêu.

Báo cáo gửi Thường trực UBND quận 3 và Phòng GD-ĐT quận, ông Nguyễn Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết: Sau khi trao đổi, phân tích về nội dung dự trù kinh phí theo Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT, thì đại diện CMHS của hai lớp đã thống nhất dừng bảng dự trù, dừng thu để bàn bạc xem xét điều chỉnh lại phù hợp theo quy định về kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS.

Ông Diệu cho biết thêm, ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng nhà trường đã chấp hành nghiêm túc và chỉ đạo toàn trường thực hiện theo các quy định. Qua sự việc nêu trên, theo ông Diệu, việc bàn bạc thống nhất thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS lớp phần lớn do phụ huynh lớp bàn bạc, tính toán, dự trù và quyết định tùy theo khả năng của phụ huynh từng lớp. "Tuy nhiên, việc dự trù kinh phí như hai lớp nêu trên chưa phù hợp với quy định. Vì vậy, nhà trường cũng như CMHS cùng rà soát xem xét và rút kinh nghiệm, đồng thời đã điều chỉnh ngay trong cuộc họp. Nhà trường tiếp tục rà soát các lớp còn lại trong toàn trường để đảm bảo thực hiện đúng quy định. Hiệu trưởng nhà trường cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà trường" - ông Diệu bày tỏ.

Đặng Trinh