Phản hồi ý kiến của Bộ GD-ĐT, một chuyên gia của ĐHQG Hà Nội bày tỏ mong muốn Bộ GD-ĐT dẫn ra minh chứng các tổ chức khảo thí trên thế giới tổ chức thi có giống với cách bộ đang làm hay không? "Vì quyền lợi thí sinh, chúng tôi tha thiết đề nghị bộ công bố công khai mô hình kiểm tra, đánh giá và chi tiết quy trình xây dựng đề thi chuẩn hóa của quốc tế mà bộ đã tham khảo và lựa chọn áp dụng cho kỳ thi THPT quốc gia. Chúng tôi rất muốn biết quy trình ở Việt Nam được thực hiện giống và khác những quy trình quốc tế như thế nào?"

Một chuyên gia từng tham gia hội đồng ra đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD-ĐT cho hay theo quy trình và tiêu chuẩn về chất lượng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa của ETS ( Viện Khảo thí Hoa Kỳ ) thì các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa là câu hỏi đã đảm bảo đầy đủ các thông số về phạm vi kiến thức, độ khó, độ phân biệt. Các thông số này làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Theo chuẩn của ETS đã ban hành, nếu các câu hỏi đã được đi thi thử và được nạp vào ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa thì khi rút câu hỏi ở ngân hàng này ra để soạn thành đề thi chính thức phải để nguyên các câu hỏi được rút, chỉ sắp xếp lại mức độ khó dễ của các câu hỏi.

Trước ý kiến của Bộ GD-ĐT rằng "ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa là căn cứ tham khảo quan trọng cho hội đồng ra đề thi, quy trình xây dựng câu hỏi cho đề thi dựa trên cơ sở tham khảo số lượng câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hoá", chuyên gia này cho rằng việc Bộ GD-ĐT khẳng định ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa được coi là cơ sở cho Hội đồng ra đề thi THPT quốc gia tham khảo đồng nghĩa với việc trước khi đưa vào đề thi, câu hỏi "đã được chuẩn hóa" lại được chỉnh sửa. Như vậy, thông số của câu hỏi đã bị thay đổi, tức là thay đổi cả chất lượng câu hỏi.

"Như vậy, có hai vấn đề cần được giải đáp, một là nếu ngân hàng câu hỏi đã được chuẩn hóa rồi thì tại sao lại phải chỉnh sửa lại và việc chỉnh sửa chúng vì mục đích gì? Nếu sửa chúng lại ở mức độ làm thay đổi câu hỏi để đảm bảo không lộ đề thì phải đánh giá lại (nghĩa là phải cho thi thử lại) vì khi đó thông số của câu hỏi đã thay đổi. Hai là nhiều khả năng những câu hỏi đó chưa được chuẩn hóa" – chuyên gia này đặt vấn đề.

Yến Anh