Ngày 12-8, các địa phương bắt đầu làm phách và chuẩn bị chấm thi tốt nghiệp THPT 2020. Dự kiến ngày 27-8, các sở GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 1.

Sau đây là đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 Bộ GD-ĐT vừa công bố:

Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 2.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 3.

Đáp án môn ngữ văn

Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 4.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 5.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 6.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 7.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 8.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 9.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 10.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 11.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 12.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 13.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 14.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 15.
Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 16.
Yến Anh. Ảnh: Hoàng Triều