Theo thống kê, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, cả nước có 24.555 điểm 10 ở các môn.

Giáo dục công dân tiếp tục là môn thi có số lượng thí sinh được điểm 10 nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với hơn 18.680 bài thi đạt điểm 10.

Là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi, môn Ngữ văn năm nay có 3 thí sinh đạt điểm 10. Năm 2020, có 2 thí sinh được 10 điểm ở môn thi này.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 1.

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh căn cứ vào phổ điểm từng môn, từng khối khi để cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Môn Tiếng Anh năm nay có 4.582 bài thi điểm 10, gấp hàng chục lần so với năm 2020 (năm 2020 chỉ có 225 thí sinh đạt điểm 10 ở môn thi này).

Môn Toán có 52 bài thi điểm 10, môn Vật lý có 14 bài thi điểm 10, môn Hóa có 149 bài thi điểm 10, môn Sinh học có hơn 582 bài thi điểm 10.

Môn Địa lý có 227 bài thi được điểm 10, trong khi Lịch sử có 266 thí sinh được điểm 10.

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh căn cứ vào phổ điểm từng môn, từng khối khi để cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngày 28-7, các Sở GD-ĐT phải hoàn thành việc xét tốt nghiệp và báo cáo kết quả về Bộ.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 2.

Phổ điểm khối A

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 3.
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 4.
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 5.

Phổ điểm khối A1

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 6.
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 7.
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 8.

Phổ điểm khối B

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 9.
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 10.
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 11.

Phổ điểm khối C

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 12.
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 13.

Phổ điểm khối D

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 14.
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm từng khối thi, thí sinh cân nhắc khi xét tuyển ĐH - Ảnh 15.
Yến Anh, ảnh: Thu Hà