Theo đó, các ứng viên phải không quá 55 tuổi đối với nam, 50 đối với nữ, có đủ sức khỏe, lý lịch gia đình và bản thân rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, đã tham gia giảng dạy và quản lý bậc THPT, đã hoặc đang làm giám đốc hoặc phó giám đốc sở GD-ĐT, quá trình công tác có thể hiện sự tìm tòi, đổi mới; có trình độ thạc sĩ trở lên và có bằng lý luận chính trị cao cấp, đặc biệt có khả năng ngoại ngữ cơ bản (ưu tiên tiếng Anh), sử dụng được tin học trong công việc.

Hồ sơ ứng viên dự tuyển gửi về Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ GD-ĐT, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, trước ngày 20-7.
M.An