Trong số 1,3 ngàn tỉ USD được chi cho chuyển đổi kỹ thuật số vào năm 2018, ước tính khoảng 900 tỉ USD đã bị lãng phí. Nguyên nhân thất bại cơ bản vì thiếu sự phù hợp với chiến lược kinh doanh; một số công nghệ kỹ thuật số vẫn chưa hoàn thiện; thực tiễn tổ chức hiện tại còn nhiều sai sót; nhân sự thực hiện thiếu tư duy đúng về chuyển đổi số.

GS-TS Miguel Suarez kiến nghị đào tạo và phát triển dịch vụ tư vấn kinh doanh kỹ thuật số để hỗ trợ các tổ chức thực hiện chuyển đổi số. Các nhà tư vấn kinh doanh kỹ thuật số phải dựa trên nhiều lĩnh vực kinh doanh đa dạng. Tư vấn kỹ thuật số có một cách tiếp cận toàn diện, kết hợp chuyên môn về quản lý chiến lược với các kỹ năng vận hành trong quy trình và quản lý thay đổi, các nhà tư vấn kỹ thuật số cần phải hiểu tất cả các cấp của một tổ chức.

H. Lân