Cảnh báo sinh viên trước khi buộc thôi học

Tin mới

02/01/2013 07:49

Theo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ vừa được Bộ GD-ĐT ban hành, các trường phải cảnh báo kết quả học tập cho sinh viên nhằm hạn chế tình trạng nhiều sinh viên sẽ bị đuổi học.

Theo đó, việc cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ dựa trên điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa; điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo; tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

Tùy theo đặc điểm của từng trường, hiệu trưởng quy định áp dụng 1 hoặc 2 trong 3 điều kiện nêu trên để cảnh báo kết quả học tập của sinh viên và quy định số lần cảnh báo kết quả học tập nhưng không vượt quá 2 lần liên tiếp.
H.L.Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI