Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Lưu - Giám đốc Ban Quản lý dự án VIE/31 “Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch - khách sạn Việt Nam” - đưa ra tại buổi tọa đàm với chủ đề “Nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch - nhà hàng - khách sạn” vừa được tổ chức ở TP HCM. Hiện nay, nước ta có khoảng 700.000 người hoạt động trong lĩnh vực du lịch - khách sạn, trong đó chỉ có 60% biết và sử dụng ngoại ngữ.

Các diễn giả trao đổi tại buổi tọa đàm
Các diễn giả trao đổi tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, ông Jon Glendinning - Giám đốc Hội đồng Anh - gợi ý một số giải pháp để phát triển năng lực tiếng Anh ở nguồn nhân lực, từ việc xây dựng chuẩn chung ngoại ngữ châu Âu cho đến việc khảo sát, đánh giá trình độ tiếng Anh và các bước lập kế hoạch đào tạo phù hợp với điều kiện của ngành du lịch.

Tin-ảnh: Ng. Quỳnh