Theo đó, đối tượng chủ yếu xét giải quyết cho thuyên chuyển là cán bộ quản lý và giáo viên (GV) là người ở nội thành đi công tác ở ngoại thành, đã hoàn thành nhiệm vụ nay có nguyện vọng xin chuyển về gần nơi cư trú, thời gian công tác ở đơn vị cũ là 5 năm. Thời gian nhận giải quyết chậm nhất là 30-4. Sở sẽ thông báo kết quả giải quyết trước ngày 31-7.

 

Y. Thy