Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, với mức thu học phí thực hiện lộ trình tăng theo quy định, nguồn thu của các trường đã tăng lên đáng kể nên mức độ đáp ứng chi phí đào tạo được nâng lên. Năm 2011, tổng thu học phí là 2.591,8 tỉ đồng, tăng 5,4% so với dự toán Chính phủ giao; thu phí và lệ phí là 199,3 tỉ đồng, tăng 42,3% so với dự toán. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu sự nghiệp khác đạt 1.068 tỉ đồng, thấp hơn 221,2 tỉ đồng so với chỉ tiêu Bộ GD-ĐT giao.

Trong năm 2011, chi thường xuyên cho GD-ĐT đạt hơn 3.063 tỉ đồng. Trong đó, đào tạo sau ĐH chiếm 98,4 tỉ đồng; đào tạo ĐH, CĐ 1.559,5 tỉ đồng; đào tạo TCCN, dạy nghề 32,8 tỉ đồng; giáo dục phổ thông chuyên, năng khiếu 32 tỉ đồng; đào tạo lại cán bộ, công chức 6,1 tỉ đồng…

Y. Anh