Ngày 12-7, ĐH Đà Nẵng đã thông tin chính thức chỉ tiêu xét tuyển vào các trường đại học trực thuộc gồm ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm và Khoa Y dược thuộc Đại học Đà Nẵng.

Theo đó, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng có 2.970 chỉ tiêu gồm: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (45 chỉ tiêu); Công nghệ sinh học (65); Công nghệ thông tin (170); Công nghệ thông tin chất lượng cao ngoại ngữ Anh (45); Công nghệ thông tin chất lượng cao ngoại ngữ Nhật (45); Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (60); Công nghệ chế tạo máy (120); Quản lý công nghiệp (60); Kỹ thuật cơ khí chuyên ngành cơ khí động lực (120); Kỹ thuật cơ điện tử (120); Kỹ thuật nhiệt (110); Kỹ thuật tàu thủy (50); Kỹ thuật điện, điện tử (125); Kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cao (45); Kỹ thuật điện tử và viễn thông (95).

Kỹ thuật điện tử và viễn thông chất lượng cao (90); Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (95); Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chất lượng cao (45); Kỹ thuật hóa học (70); Kỹ thuật môi trường (70); Kỹ thuật dầu khí chất lượng cao (80); Công nghệ thực phẩm (80); Công nghệ thực phẩm chất lượng cao (45); Kiến trúc chất lượng cao (120); Kỹ thuật công trình xây dựng (200); Kỹ thuật công trình thủy (65); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (120); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chất lượng cao (45); Kỹ thuật xây dựng (50), kinh tế xây dựng (110); Quản lý tài nguyên và môi trường (60); Chương trình tiên tiến ngành điện tử viễn thông (80); Chương trình tiên tiến ngành hệ thống nhúng (40).


ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu xét tuyển vào các trường trực thuộc

ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu xét tuyển vào các trường trực thuộc

Chương trình đào tạo chất lượng cao kỹ sư Việt Pháp (80); Công nghệ sinh học (10); Công nghệ chế tạo máy (10); Kỹ thuật cơ khí (10); Kỹ thuật cơ điện tử (10); Kỹ thuật nhiệt (10); Kỹ thuật điện – điện tử (10); Kỹ thuật điện tử và viễn thông (10); Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (10), Kỹ thuật hóa học (10); Kỹ thuật môi trường (10); Công nghệ thực phẩm (10), Kiến trúc (10); Kỹ thuật công trình xây dựng (10); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (10); Kinh tế xây dựng (10).

Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng có 3.315 chỉ tiêu. Cụ thể, Kinh tế (220); Quản lý nhà nước (100); Quản trị kinh doanh (440); quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (240); Quản trị khách sạn (130); Maketting (160); Kinh doanh quốc tế (240); Kinh doanh thương mại (150); Tài chính ngân hàng (360); Kế toán (320); Kiểm toán (200); Quản trị nhân lực (100); Hệ thống thông tin quản lý (195); Luật (90); Luật kinh tế (145); Thống kê (60); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (33); Kinh doanh thương mại (33); Tài chính ngân hàng (33); Kế toán (33); Hệ thống thông tin quản lý (33).

Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng có 1.610 chỉ tiêu. Cụ thể, Sư phạm tiếng Anh (105);Sư phạm tiếng Pháp (35); Sư phạm tiếng Trung Quốc (35); Ngôn ngữ Anh (585); Ngôn ngữ Anh chất lượng cao (150); Ngôn ngữ Nga (70); Ngôn ngữ Pháp (70); Ngôn ngữ Trung Quốc (140); Ngôn ngữ Nhật (105); Ngôn ngữ Hàn Quốc (105), Quốc tế học (100); Quốc tế học chất lượng cao (30); Đông phương học (80).

Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng có 2.105 chỉ tiêu. Cụ thể, Giáo dục tiểu học (55);Giáo dục chính trị (45); Sư phạm Toán (45); Sư phạm Tin (45); Sư phạm Lý (45); Sư phạm Hóa (45); Sư phạm Sinh (45); Sư phạm Văn (45); Sư phạm Sử (45); Sư phạm Địa (45); Giáo dục mầm non (55); Sư phạm âm nhạc (40). Việt nam học (80); Lịch sử (50); Văn học (110); Văn hóa học (65); Tâm lý học (70); Địa lý học (70); Báo chí (120); Công nghệ sinh học (70); Vật lý học (70); Hóa học (230); Địa lý tự nhiên (70); Khoa học môi trường (70); Toán ứng dụng (130); Công nghệ thông tin (140); Công nghệ thông tin chất lượng cao (70); Công tác xã hội (70); Quản lý tài nguyên môi trường (65).

Khoa Y dược thuộc Đại học Đà Nẵng có 220 chỉ tiêu. Trong đó, Y đa khoa (150); Điều dưỡng (70 chỉ tiêu).

Tr.Thường