Trong thư, Chủ tịch nước đánh giá năm học 2015-2016, ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng, triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới mô hình, phương pháp dạy học và đạt được những kết quả tích cực. Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu; các em học sinh, sinh viên hăng say học tập, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hình thành phẩm chất, năng lực của người lao động trong thời kỳ mới; nhiều em học sinh dự thi Olympic khu vực và quốc tế đạt kết quả cao, tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. “Những thành tích của ngành giáo dục đã được Đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý” - Chủ tịch nước nhấn mạnh

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã tổ chức khánh thành và khai giảng năm học mới sáng 1-9 Ảnh: Tấn Thạnh
Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã tổ chức khánh thành và khai giảng năm học mới sáng 1-9 Ảnh: Tấn Thạnh

Chủ tịch nước cho rằng năm học 2016-2017, ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân; chú trọng đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đối với các đối tượng chính sách; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.

B.Lâm