Dù đã ở tuổi 82 nhưng suốt hơn 20 năm qua, thầy Nguyễn Trà vẫn không quản khó khăn cưu mang, dạy dỗ miễn phí cho nhiều lớp trẻ em cơ nhỡ, nghèo khó, con em người lao động do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường. Năm 1992, thầy Trà đã quyết định dùng nhà thờ chi họ Nguyễn của gia đình ở làng Kim Liên làm lớp học miễn phí, mang tên “Hướng Thiện” với ý nghĩa “Thầy tu đức, lòng thương người, còn trò học đạo làm người, hướng đến những điều tốt đẹp”.

Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng có thư khen các nhà giáo Nguyễn Thị Thông (tỉnh Thanh Hóa), Lê Trung Sứng (TP Cần Thơ) do đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Y.Anh