Đại sứ Úc tại Việt Nam, ngài Hugh Borrowman chụp ảnh chung với 161 công dân Việt Nam nhận học bổng Chính phủ Úc năm 2014 - Ảnh: TTXVN

Đại sứ Úc tại Việt Nam, ngài Hugh Borrowman chụp ảnh chung với các công dân Việt Nam nhận học bổng Chính phủ Úc năm 2014 - Ảnh: TTXVN

Học bổng Chính phủ Úc 2015 cho các bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến của các ứng viên Việt Nam từ ngày 1-2.

Đây là học bổng toàn phần, bao gồm toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay và bảo hiểm y tế. Các sinh viên sẽ theo học ở bậc sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) tại một trường đại học Úc do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt như: Bình đẳng giới, khuyết tật, nhân quyền, kinh tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, môi trường, phát triển nông thôn và y tế công cộng.

Ứng viên là người khuyết tật và người ở vùng nông thôn khó khăn là đối tượng được ưu tiên của Chương trình Học bổng Chính phủ Úc. Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho biết trong số 185 ứng viên giành được học bổng năm 2014, có 7 người khuyết tật và 28 người đến từ các vùng nông thôn khó khăn.

Kể từ năm1975 đến nay, đã có gần 4.000 công dân Việt Nam học tập tại Úc bằng các học bổng phát triển được cấp thông qua Chương trình Viện trợ của Chính phủ Úc.

Chương trình nhận hồ sơ trực tuyến từ 1-2 đến 31-3-2015. Các học viên dự kiến sẽ bắt đầu khóa học tại Úc vào năm 2016.

Những người quan tâm có thể tìm thêm thông tin trên trang web của Chương trình Học bổng Chính phủ Úc tại Việt Nam: http://australiaawardsvietnam.org/ hoặc liên hệ đến số điện thoại của Văn phòng Học bổng Chính phủ Úc tại Việt Nam 04 39393991/2, Email: info@australiaawardsvietnam.org

D.Ngọc