Theo đó, năm học 2018-2019, các Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Trưng Vương, Phú Nhuận sẽ tuyển sinh lớp 10 tích hợp. Cụ thể, chỉ tiêu các trường như sau:

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (1 lớp): 35 học sinh

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (2 lớp): 70 học sinh

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (2 lớp):  70 học sinh

Trường THPT Gia Định (2 lớp): 70 học sinh

Trường THPT Trưng Vương (2 lớp): 70 học sinh

Trường THPT Phú Nhuận (2 lớp):  70 học sinh

Chương trình tích hợp THPT lần đầu tiên tuyển sinh tại TP HCM ra sao? - Ảnh 1.

Từ năm học 2018-2019, TP HCM tuyển sinh lớp 10 tích hợp

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: Các học sinh đã tốt nghiệp THCS và có đủ điều kiện 1 trong các nhóm sau:

Nhóm 1: Học sinh có tham gia học chương trình tích hợp cấp THCS tại TP HCM; Học sinh có tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP HCM. Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng tích hợp (nguyện vọng 1, 2).

Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và điểm thi chương trình tích hợp, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí theo nguyện vọng 1, 2 đã chọn vào những trường có dạy chương trình tích hợp.

- Cách tính điểm tuyển như sau:

+ Điểm tuyển tích hợp = điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (Điểm trung bình của chương trình tích hợp x 2) (theo thang điểm 10).

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Nhóm 2:

- Học sinh có tham gia học chương trình tích hợp cấp THCS tại TP HCM; Học sinh có tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT có trường, lớp chuyên tại TP HCM. Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng: nguyện vọng 1 dành cho học sinh dự thi môn chuyên vào các trường, lớp chuyên; nguyện vọng 2 dành cho những trường có dạy chương trình tích hợp. Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trường, lớp chuyên và điểm thi Chương trình tích hợp.

- Cách tính điểm tuyển như sau:

+ Điểm tuyển tích hợp = điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán +  (Điểm trung bình của chương trình tích hợp x 2) (theo thang điểm 10).

+ Điểm tuyển trường lớp chuyên theo quy định tuyển sinh THPT trường, lớp chuyên.

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm uy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Nhóm 3: Học sinh không tham gia học chương trình tích hợp cấp THCS tại TP HCM thì phải kèm các điều kiện sau:

Tốt nghiệp THCS loại từ Khá trở lên.

+ Điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Anh trở lên hoặc có Cambridge PET đạt từ 140/210 điểm (hoặc 142/170) hoặc FCE từ 140/210 điểm trở lên (hoặc 140/190) hoặc chứng chỉ TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm trở lên hoặc cấp độ Level 1 từ 56 điểm trở lên của PTE General hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

- Học sinh có tham gia dự thi tuyển sinh 10 THPT tại TP HCM. Ngoài 3 môn quy định ngữ văn, toán, ngoại ngữ, học sinh phải dự thi môn tích hợp. Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng tích hợp (nguyện vọng 1, 2)

Đặng Trinh