- TS Nguyễn Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE), trả lời: Một số trường ĐH tại Anh, Úc có thể nhận sinh viên vào thẳng ĐH mà không phải qua khóa học dự bị nếu có khả năng tiếng Anh tốt (IELTS 5.5-6). Nếu khả năng tiếng Anh chưa đủ, sinh viên phải học lớp dự bị ĐH hoặc một khóa tiếng Anh trước khi vào chương trình chính của năm thứ nhất.

Với mong muốn tạo điều kiện cho sinh viên theo học chương trình quốc tế ngay tại Việt Nam, NIIE hiện xét tuyển và chấp nhận chuyển đổi tín chỉ ngành tài chính - kế toán liên kết với FTMS Singapore (học viện hàng đầu của nước này về đào tạo kế toán, kiểm toán và đầu tư quốc tế). Sinh viên sẽ được học đúng theo chương trình như học tại Singapore. Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Higher Diploma của FTMS Singapore giá trị quốc tế và có cơ hội học tiếp lên ĐH (1 năm) với các trường uy tín của Anh, Úc, Singapore.