Báo cáo Open Doors 2016 về Trao đổi Giáo dục Quốc tế của Mỹ được công bố ngày 15-11 cho thấy có 21.403 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 6 trong số các nước đứng đầu về du học sinh theo học tại Mỹ, so với vị trí thứ 9 năm 2015. Với mức tăng trưởng 14,3% so với năm 2015, Việt Nam tiếp tục giữ đà tăng trưởng về số lượng du học sinh tại Mỹ trong suốt hơn một thập kỷ qua.

“Sự phát triển nhanh chóng về số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học Mỹ cho thấy sức mạnh và tầm quan trọng của mối giao lưu nhân dân. Những sinh viên này có vai trò như những đại sứ văn hóa, giúp người Mỹ hiểu biết thêm về người Việt Nam. Và khi họ trở lại Việt Nam, họ giúp mọi người hiểu hơn về Mỹ. Ngoài ra, những sinh viên này có thể sử dụng kiến thức mà họ đã thu nhận tại Mỹ để xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng hơn”- Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu.

Sinh viên Việt Nam tại Mỹ chủ yếu theo học ở bậc đai học. Năm học 2015 - 2016, có 67,2% sinh viên Việt Nam theo học đại học, 15,1% theo học cao học, 7,8% tham gia chương trình đào tạo thực hành không bắt buộc OPT, và 9,9% theo học các chương trình không cấp bằng như chương trình tiếng Anh, hoặc học tập ngắn hạn.

Mỹ tiếp nhận nhiều nhất trong số 4,5 triệu sinh viên du học trên toàn cầu, hơn gấp đôi số lượng sinh viên quốc tế tại Anh, nước đứng thứ hai về tiếp nhận sinh viên quốc tế. So với năm học trước, con số sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ tăng gần 69.000 người trong năm học 2015 - 2016.

Đây là năm thứ mười liên tiếp Báo cáo Open Doors cho thấy tổng số sinh viên quốc tế tại Mỹ tiếp tục tăng. Mức tăng này là do cả hai yếu tố, số sinh viên quốc tế tại Mỹ tăng lên và số sinh viên Mỹ nhập học giảm đi. Sinh viên quốc tế chiếm hơn 5% trong tổng số hơn 20 triệu sinh viên đang theo học tại Mỹ.

Báo cáo Open Doors do Viện Giáo dục Quốc tế hợp tác với Vụ Giáo dục và Văn hóa, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hàng năm.

D.Ngọc