Theo đó, bộ yêu cầu các sở GD-ĐT thông báo cho thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo tuyến của sở vào ngành bị đình chỉ tuyển sinh để thí sinh biết và đăng ký lại (không tốn lệ phí). Thời hạn đăng ký lại hồ sơ đăng ký dự thi được kéo dài đến trước ngày 7-5.
Đối với các trường ĐH, CĐ, phải thông báo cho thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường vào ngành bị đình chỉ tuyển sinh. Các trường phải tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được đăng ký lại sang ngành khác hoặc rút hồ sơ đăng ký dự thi đã nộp để đăng ký sang trường khác mà không phải tốn lệ phí. Thời hạn thí sinh đăng ký lại đến hết ngày 15-5.

Các ngành bị đình chỉ tuyển sinh gồm: Ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Thành Tây; ngành khai thác vận tải của Trường CĐ Bách nghệ Tây Hà; ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng của Trường CĐ Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi; ngành tài chính - ngân hàng của Trường ĐH Phú Xuân; ngành kiến trúc của Trường ĐH Yersin Đà Lạt và tất cả các ngành đào tạo của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội.

Y.Anh