Dạy thêm, học thêm phải trên cơ sở tự nguyện của học sinh

Tin mới

09/10/2016 21:44

Văn phòng Thành ủy TP HCM đã ra thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.

Theo đó, một số nội dung cần thực hiện để chấn chỉnh công tác quản lý dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay gồm: không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường có các học sinh theo học 2 buổi/ngày và đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.


Học sinh học thêm tại một trung tâm tại TP HCM Ảnh: Tấn Thạnh

Học sinh học thêm tại một trung tâm tại TP HCM Ảnh: Tấn Thạnh

Việc dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh; phải khảo sát, phân chia lớp học theo cấp độ học lực, trình độ của học sinh; danh sách lớp học thêm, nội dung, chương trình giảng dạy do hiệu trưởng nhà trường quyết định; tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn giáo viên theo học; phân bổ hợp lý thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm cho giáo viên và học sinh; quan tâm chú trọng việc phụ đạo, bổ sung kiến thức cho học sinh chưa theo kịp chương trình và bồi dưỡng học sinh giỏi (bằng ngân sách của TP); quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2012 ngày 16-5-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Quyết định số 21/2014 ngày 6-6-2014 và Quyết định số 2140 ngày 8-5-2015 của UBND TP.

H.Lân
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI