Nội dung các báo cáo tập trung vào 4 chủ đề: Chuẩn hóa và hiện đại hóa tiếng Việt, giáo dục và tiếng Việt, tiếng Việt trong đời sống, tiềm năng của tiếng Việt.

Tại hội thảo, ông Trần Chút, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học TPHCM, bày tỏ sự lo lắng trong việc sử dụng tiếng Việt hiện nay: Trong nhà trường, học sinh nói và viết tiếng Việt còn phạm nhiều sai sót, việc dạy và học tiếng Việt như là một gánh nặng với thầy cô giáo và học sinh. Tình hình sử dụng ngôn ngữ một cách thiếu cẩn trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đáng báo động. Trong khi đó, việc xác lập một chiến lược chế định các hệ thống thuật ngữ mới đang bị buông lỏng, thả nổi, mạnh ai nấy làm.

Trước thực tế trên, các đại biểu đề nghị cần sớm thành lập Hội đồng Quốc gia về tiếng nói và chữ viết để thực thi chiến lược bảo vệ và phát triển tiếng Việt.

D.Hằng