Trước đó, Bộ GD-ĐT công bố tài liệu hướng dẫn chi tiết đối với các hội đồng thi, trong đó có quy định cụ thể quy trình làm bài thi tổ hợp. Cụ thể, thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN). Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi (CBCT) mới thu phiếu TLTN. Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi, thí sinh ghi mã đề thi này trên phiếu TLTN để theo dõi. Đối với thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp (bao gồm cả thí sinh GDTX thi bài thi KHXH): CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị.

Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng bút, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đó CBCT phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới đúng lịch thi. Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ 2, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ môn thi sinh học và giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

Thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp: CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, úp Phiếu TLTN xuống mặt bàn và bảo quản Phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Gia Định, TP HCM cho thấy, không có thí sinh đến trễ, giao thông thông thoáng, thời tiết thuận lợi. TS đến sớm từ 6 giờ sáng tranh thủ ôn thi trước cổng trường. Điểm thi này có 738 thí sinh. Trước khi vào phòng thi thí sinh tranh thủ ôn bài. 

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 1.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 2.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 3.

Taị điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP HCM thí sinh cũng đến đúng giờ đề làm thủ tục vào phòng thi. 

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 4.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 5.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 6.

Tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Văn Luông, thí sinh nghiêm túc làm thủ tục vào phòng thi. 

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 7.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 8.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 9.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 10.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 11.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 12.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 13.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 14.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 15.

Đề tổ hợp quá dài, thí sinh đánh lụi - Ảnh 16.

Sau 150 phút làm bài, nhận định về bài thi tổ hợp, nhiều thí sinh than đề quá dài, nhiều thí sinh phải đánh lụi.

Sáng nay, các thí sinh đã đã trải qua bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, nhận định về bài thi tổ hợp, nhiều thí sinh than đề quá dài, nhiều thí sinh phải đánh lụi. 

TS Huỳnh Kim, dự thi tại điểm thi Trường THPT Marie Curie cho biết, em dự thi môn thành phần là môn sinh, môn này em đánh lụi khá nhiều câu và hi vọng được trên điểm liệt. 

Ngay sau khi kết thúc môn thi thành phần vật lý thuộc bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, nhiều thí sinh khẳng định đề có sự phân hóa nhưng không cao, chủ yếu thí sinh không đủ thời gian để làm kịp bài thi. Điểm đáng chú ý là một số mã đề ở môn thi này có sự điều chỉnh. 

Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Dung, thi tại điểm Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1 cho biết: Mã đề của em là 220, đề của em Bộ GD-ĐT có đính kèm ở phía sau phải phải điều chỉnh". Tương tự, một TS cùng thi ở điểm này cho hay: "Em làm bài thi mã đề 220, đề em có câu 37 chưa chính xác nhưng Bộ GD-ĐT đã có bảng sửa đổi đính kèm". 

TS Vân Nhung, dự thi tại điểm thi Trường THPT Marie Curie có mã đề thi là 208, có câu hỏi có phần đính chính của bộ, nhưng không ảnh hưởng đến tâm lý làm bài do đã có phần đính chính ngay từ khi phát đề để làm bài. 

 Mã để 220, điều chỉnh chữ pha ban đầu trong biểu thức của điện áp. Ngoài một số mã đề phải điều chỉnh, đa số TS cho rằng đề thi môn thành phần vật lý năm nay không có những câu đặc biệt khó. Nói về việc điều chỉnh này, cô Trương Thị Bích Thủy, Trưởng điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương cho biết: "Một số mã đề của môn thi thành phần vật lý trong bài thi tổ hợp tự chọn khoa học tự nhiên cần đính chính nhưng Bộ GD-ĐT đã gửi kèm bảng đính chính trước. Đồng thời, hướng dẫn kỹ cho cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh thực hiện việc bổ sung điều chỉnh này cho đúng".

Đ. Trinh - T. Thạnh - H. Triều