Trong chuyến làm việc này, Trường ĐH Cork đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH FPT  về những nguyên tắc và định hướng chung nhằm tạo cơ hội để tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực như trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu, đào tạo...

Hai trường ĐH Cork và ĐH FPT 
chính thức ký kết hợp tác
Hai trường ĐH Cork và ĐH FPT chính thức ký kết hợp tác

Với chiến lược Go Global, tính đến nay, Trường ĐH FPT đã triển khai chương trình hợp tác với hơn 40 trường thuộc 17 nước trên thế giới. Hiện trường có khoảng trên 300 sinh viên nước ngoài theo học hệ ngắn hạn và dài hạn. Trường cũng  trở thành điểm đến của nhiều sinh viên quốc tế: Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei, Nigeria, Pháp, Đức… để giao lưu văn hóa và học tập.

Tin-ảnh: Y.Anh