Cụ thể, các đơn vị được yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm là chủ đầu tư các dự án thành phần, gồm năm trường thành viên và Viện Môi trường - tài nguyên, Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Ban quản lý dự án xây dựng ĐHQG TPHCM.

Ngoài ra ĐHQG TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị nói trên loại khỏi giá trị công trình khi lập quyết toán trình ĐHQG TPHCM phê duyệt với số tiền 19,75 tỉ đồng mà Thanh tra Chính phủ kết luận.

Ông Nguyễn Văn Mậu - Phó bí thư Đảng ủy ĐHQG TPHCM - cho biết suốt 10 năm qua, ĐHQG TPHCM đã rất cố gắng trong triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng ĐHQG TPHCM nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của TP, của đất nước.

Theo V.H.Q - Ng.Triều (Tuổi Trẻ)