Điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin: 15. Các ngành còn lại: 13. * Trường dành 640 chỉ tiêu xét tuyển NV2: Ngành công nghệ thông tin: điểm xét 15 điểm trở lên - khối A, D1- 300 chỉ tiêu. Các ngành tiếng Anh (D1), tiếng Trung (D1, D4), Nhật Bản học (D1), Hàn Quốc học (D1), Trung Quốc học (D1, D4), quản trị kinh doanh quốc tế (D1), quan hệ quốc tế (D1), du lịch – khách sạn (D3): tổng chỉ tiêu 340, điểm xét vào các ngành là 13.
* Hệ CĐ ngành công nghệ thông tin xét tuyển 200 chỉ tiêu, khối A, D1, điểm xét từ 12 trở lên; ngành tiếng Anh xét tuyển 220 chỉ tiêu, khối D1, điểm xét từ 10 trở lên.

Xem điểm thi tại đây

NLĐO